มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
กดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีล่าสุด

วีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีล่าสุด

ข้อปฏิบัติและมาตรการทางสาธารณสุข

หนังสือแจ้งลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

ระบบตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 หมายเหตุ เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง 12 เมษายน 2560 - 31 มกราคม 2561

กำหนดการ ของบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร 1. กลุ่มที่ไม่เข้าร่วม ประสงค์เช่าชุดครุยและถ่ายภาพหมู่
2. กลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าร่วม แต่ไม่ประสงค์เข้าร่วม
3. กลุ่มที่ทำเรื่องขอรับไปปริญญาบัตร และทำเรื่องรับเงินคืนแล้ว

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (เชียงราย) กำหนดการสำหรับแนบกับใบลา เพื่อลาหน่วยงานของท่าน
กำหนดการ วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563

ระบบค้นหาตารางการฝึกซ้อม (ของแต่ละบุคคล) [ต้อง login เข้าระบบก่อน] หมายเหตุ มื่อท่านค้นหาตารางการฝึกซ้อมแล้ว กรุณาปริ้น หรือ ถ่ายรูปเก็บไว้กับตัวตลอด เพื่อไม่ให้เกิดการหลง ห้องฝึกซ้อม

ตารางการถ่ายรูปหมู่ หมายเหตุ ให้ตรวจสอบจากสาขาวิชา และเวลาในการขึ้นสแตนถ่ายภาพ **เตรียมตัวให้พร้อม **เตรียมหมวกบัณฑิตด้วย

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (เชียงใหม่)

แผนที่เส้นทาง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่) หมายเหตุ แผนที่นี้้แนะนำจุดจอดรถ จุดตรวจโควิท-19 จุดคืนชุดครุย และจุดจองรูปเดียว

เบอร์โทรสำคัญ (เมื่อท่านมีปัญหาในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)(เชียงใหม่)

การเตรียมตัวของบัณฑิต