กดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กดตรงนี้ --> fanpage

ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) Update : 2017-04-25 01:00:00
2 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) Update : 2017-04-25 01:00:00
3 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) Update : 2017-04-25 01:00:00
4 ตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
Update : 2017-05-1 12:00:00

5 ระบบการลงทะเบียนบัณฑิต Online ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560   
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต
หมายเหตุ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมหาวิทยาลัย ให้บัณฑิตทุกท่าน อ่านคำชี้แจงในการกรอกข้อมูล และทำตามอย่างเคร่งครัด
Update : 2017-05-1 18:00:00
ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1   การแต่งกายในวันฝึกซ้อม ** ชาย-หญิง** Update : 2017-04-25 01:00:00
2   การแต่งกายบัณฑิตชาย Update : 2017-04-25 01:00:00
3   การแต่งกายบัณฑิตหญิง Update : 2017-04-25 01:00:00
4   การแต่งกายบัณฑิตหญิง ตั้งครรภ์ Update : 2017-04-25 01:00:00
5   การแต่งกายบัณฑิต ข้าราชการ ชาย - หญิง Update : 2017-04-25 01:00:00
6  การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี Update : 2017-04-25 01:00:00
7   ทรงผมที่ถูกระเบียบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Update : 2017-04-25 01:00:00
8   การแต่งกายของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
9   ท่านั่งของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
10   การเดินของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
11   การเดินบนจุดของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
12   การถวายความเคารพของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
13   วิธีการเอางานของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
14   วิธีถอยและถวายความเคารพของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
15   วิธีการถึอปกปริญญาบัตรของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
16   วิธีการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
17  ตารางกำหนดการ **สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับฯ** NO Update
18  ใบลาหน่วยงาน ของท่าน [ภาษาไทย] [ENG] NO Update
19 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
หมายเหตุ กำหนดการนี้ สามารถนำไปแนบกับใบลา เพื่อลาหน่วยงานองค์กรณ์ ของท่านได้
NO Update
20  ระบบค้นหา ตารางการฝึกซ้อม (ของแต่ละบุคคล)
เมื่อท่านค้นหาตารางการฝึกซ้อมแล้ว กรุณาปริ้น หรือ ถ่ายรูปเก็บไว้กับตัวตลอด เพื่อไม่ให้เกิดการหลง ห้องฝึกซ้อม
NO Update
21  ปริ้นบัตรฝึกซ้อมบัณฑิต NO Update
22  ตารางการถ่ายรูปหมู่ NO Update
ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 NO Update
2   แผนที่การเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
หมายเหตุ แผนที่การเดินทาง แนะนำ เส้นสี แดง และสีน้ำเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด ***ขณะนี้ เส้นสีเหลือง มีการก่อสร้างทางหลวง ถ้าหลีกเลี่ยงได้ จะดีมาก***
Update : 2016-02-26 18:30:00
3   แผนที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
หมายเหตุ แผนที่นี้้แนะนำจุดจอดรถ และจุด คืนชุดครุย และจุดจองรูปเดียว
Update : 2016-02-26 18:30:00
4  วิธีการเดินทาง ไปหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
- เส้นที่ 1 เริ่มจาก แยกแม่กวง (วงแหวนรอบนอก)
- เส้นที่ 2 เริ่มจาก แยกศาลเด็ก
- เส้นที่ 3 เริ่มจาก แยกข่วงสิงห์ (มีการก่อสร้างถนน *** ไม่แนะนำ)
- เส้นทางเข้าหอประชุม จุดคืนชุดครุย จุดจองรูปบัณฑิต จุดพักญาติ จุดเรียกแถวบัณฑิต
Update : 2017-04-25 01:00:00
5  เบอร์โทรสำคัญ (เมื่อท่านมีปัญหาในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)(เชียงใหม่) NO Update

Back to top

ติดต่อเรา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : (053) 776-019 โทรสาร : (053) 776-047

Statistics
Today : 59
Yesterday : 98
This Month : 2,780
Last Month : 5,084