กดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กดตรงนี้ --> fanpage

ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) Update : 2017-04-25 01:00:00
2 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) Update : 2017-04-25 01:00:00
3 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) Update : 2017-04-25 01:00:00
4 ตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
Update : 2017-10-15 10:00:00

5 ระบบการลงทะเบียนบัณฑิต Online ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560   
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต
หมายเหตุ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมหาวิทยาลัย ให้บัณฑิตทุกท่าน อ่านคำชี้แจงในการกรอกข้อมูล และทำตามอย่างเคร่งครัด
Update : 2017-10-15 10:00:00
ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1   การแต่งกายในวันฝึกซ้อม ** ชาย-หญิง** Update : 2017-04-25 01:00:00
2   การแต่งกายบัณฑิตชาย Update : 2017-04-25 01:00:00
3   การแต่งกายบัณฑิตหญิง Update : 2017-04-25 01:00:00
4   การแต่งกายบัณฑิตหญิง ตั้งครรภ์ Update : 2017-04-25 01:00:00
5   การแต่งกายบัณฑิต ข้าราชการ ชาย - หญิง Update : 2017-04-25 01:00:00
6  การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี Update : 2017-04-25 01:00:00
7   ทรงผมที่ถูกระเบียบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Update : 2017-04-25 01:00:00
8   การแต่งกายของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
9   ท่านั่งของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
10   การเดินของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
11   การเดินบนจุดของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
12   การถวายความเคารพของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
13   วิธีการเอางานของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
14   วิธีถอยและถวายความเคารพของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
15   วิธีการถึอปกปริญญาบัตรของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
16   วิธีการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต Update : 2017-04-25 01:00:00
17  ตารางกำหนดการ **สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับฯ** Update : 2017-10-16 10:00:00
18  ใบลาหน่วยงาน ของท่าน [ภาษาไทย] [ENG] Update : 2017-10-15 10:00:00
19 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ กำหนดการนี้ สามารถนำไปแนบกับใบลา เพื่อลาหน่วยงานองค์กรณ์ ของท่านได้
Update : 2017-10-19 11:00:00
20  ระบบค้นหา ตารางการฝึกซ้อม (ของแต่ละบุคคล)
*** เมื่อท่านค้นหาตารางการฝึกซ้อมแล้ว กรุณาปริ้น หรือ ถ่ายรูปเก็บไว้กับตัวตลอด เพื่อไม่ให้เกิดการหลง ห้องฝึกซ้อม
Update : 2017-10-27 10:00:00
21  ปริ้นบัตรประจำตัวฝึกซ้อม สำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต Update : 2017-10-27 10:00:00
22  ตารางการถ่ายรูปหมู่ Stand A :: Stand B
*** ให้ตรวจสอบจากสาขาวิชา และเวลาในการขึ้นสแตนถ่ายภาพ **เตรียมตัวให้พร้อม **เตรียมหมวกบัณฑิตด้วย
Update : 2017-10-31 12:00:00
ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 NO Update
2   แผนที่การเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
หมายเหตุ แผนที่การเดินทาง แนะนำ เส้นสี แดง และสีน้ำเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด ***ขณะนี้ เส้นสีเหลือง มีการก่อสร้างทางหลวง ถ้าหลีกเลี่ยงได้ จะดีมาก***
Update : 2016-02-26 18:30:00
3   แผนที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
หมายเหตุ แผนที่นี้้แนะนำจุดจอดรถ และจุด คืนชุดครุย และจุดจองรูปเดียว
Update : 2016-02-26 18:30:00
4  วิธีการเดินทาง ไปหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
- เส้นที่ 1 เริ่มจาก แยกแม่กวง (วงแหวนรอบนอก)
- เส้นที่ 2 เริ่มจาก แยกศาลเด็ก
- เส้นที่ 3 เริ่มจาก แยกข่วงสิงห์ (มีการก่อสร้างถนน *** ไม่แนะนำ)
- เส้นทางเข้าหอประชุม จุดคืนชุดครุย จุดจองรูปบัณฑิต จุดพักญาติ จุดเรียกแถวบัณฑิต
Update : 2017-04-25 01:00:00
5  เบอร์โทรสำคัญ (เมื่อท่านมีปัญหาในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)(เชียงใหม่) NO Update

Back to top

ติดต่อเรา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : (053) 776-019 โทรสาร : (053) 776-047

Statistics
Today : 8
Yesterday : 47
This Month : 1,460
Last Month : 2,019