กดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กดตรงนี้ --> fanpage

ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) Update : 2018-04-23 01:00:00
2 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) Update : 2018-04-23 01:00:00
3 หนังสือแจ้งการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) Update : 2018-04-23 01:00:00
4 ตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
หมายเหตุ 1 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง 12 เมษายน 2560 - 31 มกราคม 2561
Update : 2020-10-26 10:00:00

ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1   การแต่งกายในวันฝึกซ้อม ** ชาย-หญิง** Update : 2020-10-26 10:00:00
2   การแต่งกายบัณฑิตชาย Update : 2020-10-26 10:00:00
3   การแต่งกายบัณฑิตหญิง Update : 2020-10-26 10:00:00
4   การแต่งกายบัณฑิตหญิง ตั้งครรภ์ Update : 2020-10-26 10:00:00
5   การแต่งกายบัณฑิต ข้าราชการ ชาย - หญิง Update : 2020-10-26 10:00:00
6  การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี Update : 2020-10-26 10:00:00
7   ทรงผมที่ถูกระเบียบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Update : 2020-10-26 10:00:00
8   การแต่งกายของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
9   ท่านั่งของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
10   การเดินของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
11   การเดินบนจุดของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
12   การถวายความเคารพของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
13   วิธีการเอางานของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
14   วิธีถอยและถวายความเคารพของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
15   วิธีการถึอปกปริญญาบัตรของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
16   วิธีการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต Update : 2020-10-26 10:00:00
17   ตารางกำหนดการ **สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับฯ** NO Update
18  ใบลาหน่วยงาน ของท่าน [ภาษาไทย] [ENG] NO Update
19 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
หมายเหตุ กำหนดการนี้ สามารถนำไปแนบกับใบลา เพื่อลาหน่วยงานองค์กรณ์ ของท่านได้
NO Update
20  ระบบค้นหา ตารางการฝึกซ้อม (ของแต่ละบุคคล)
*** เมื่อท่านค้นหาตารางการฝึกซ้อมแล้ว กรุณาปริ้น หรือ ถ่ายรูปเก็บไว้กับตัวตลอด เพื่อไม่ให้เกิดการหลง ห้องฝึกซ้อม
NO Update
21  ปริ้นบัตรประจำตัวฝึกซ้อม สำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต NO Update
22  ตารางการถ่ายรูปหมู่ Stand A :: Stand B
*** ให้ตรวจสอบจากสาขาวิชา และเวลาในการขึ้นสแตนถ่ายภาพ **เตรียมตัวให้พร้อม **เตรียมหมวกบัณฑิตด้วย
NO Update
ลำดับ ข้อมูล อับเดทเมื่อ
1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 NO Update
2   แผนที่การเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
Update : 2020-10-26 10:00:00
3   แผนที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เชียงใหม่)
หมายเหตุ แผนที่นี้้แนะนำจุดจอดรถ และจุด คืนชุดครุย และจุดจองรูปเดียว
Update : 2020-10-26 10:00:00
5  เบอร์โทรสำคัญ (เมื่อท่านมีปัญหาในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)(เชียงใหม่) NO Update

Back to top

ติดต่อเรา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : (053) 776-019 โทรสาร : (053) 776-047

Statistics
Today : 839
Yesterday : 5,111
This Month : 9,513
Last Month : 1,039