สารบัญหลัก

งานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรุณากดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
!! หมายเหตุ ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารทั้งหมดจะแจ้งผ่าน FaceBook Fan Page นี้เท่านั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

หนังสือแจ้งลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

การเตรียมตัวของบัณฑิต

Download หนังสือบัณฑิตานุสรณ์

บัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ 2560

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ 2561

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ 2562

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562