สารบัญหลัก

งานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรุณากดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
!! หมายเหตุ ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารทั้งหมดจะแจ้งผ่าน FaceBook Fan Page นี้เท่านั้น

Download หนังสือบัณฑิตานุสรณ์

บัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ 2560

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ 2561

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ 2562

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต