สารบัญหลัก

งานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรุณากดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
!! หมายเหตุ ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารทั้งหมดจะแจ้งผ่าน FaceBook Fan Page นี้เท่านั้น

หนังสือแจ้งลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

ใบลาหน่วยงาน [ ภาษาไทย ] [ ภาษาอังกฤษ ]

การเตรียมตัวของบัณฑิต