สารบัญหลัก
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน กรุณากดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารทั้งหมดจะแจ้งผ่าน FanPage

Face Book

ให้บันฑิตทำตามและทำความเข้าใจในทุกขั้นตอน

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตตามลำดับ


ระบบตรวจสอบชื่อและลงทะเบียน
บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

หมายเหตุ เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง วันที่ 11 เมษายน 2561 - 21 กรกฎาคม 2563

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. 053-776019