สารบัญหลัก

งานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรุณากดติดตาม FaceBook FanPage เพื่อรับข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
!! หมายเหตุ ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารทั้งหมดจะแจ้งผ่าน FaceBook Fan Page นี้เท่านั้น

หนังสือแจ้งลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

ใบลาหน่วยงาน [ ภาษาไทย ] [ ภาษาอังกฤษ ]

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) กำหนดการสำหรับแนบกับใบลา เพื่อลาหน่วยงานของท่าน [PDF]
กำหนดการฝึกซ้อม วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565

การเตรียมตัวของบัณฑิต